ksiazka-kodowa.tvp11.pl
ENIGMA - książka kodowa

SKŁADANIE DO PUNKTU

CYFROWE ( cyfrowo-analogowe ) 

Jest ono cyfrowo-analogowe, bo odczyt jest w systemie dwójkowym, czyli cyfrowym, jednak składając informacje do punktu poprzez konkretne działanie matematyczne dzieje się to analogowo. ZATEM CAŁOŚĆ JEST CYFROWO-ANALOGOWA.

  Na razie cyfrowo-analogowe ale po tym uważnie studiując tekst zorientujesz się czytelniku że tu można dokładać dowolnie dużo informacji a i tak będą one miały postać tylko jednego impulsu. Jego szerokość na wyjściu po złożeniu informacji będzie zawsze mniejsza od wzorcowego.

Może zbliżać się do jego wartości wręcz do nieskończoności, jednak nigdy, powtarzam nigdy jej nie osiągnie. Po prostu czym więcej informacji tym bardzie subtelne będą różnice, ot i wszystko.

  

Powiedzmy że taki impuls ma zapisanych 1 000 000 000 000 0000 000 tera giga bajtów informacji i okazuje się że można to przekazać również drogą optyczną, np. laserem którego czas trwania jego impulsu będzie poniżej szerokości wzorcowego impulsu np. takiej bilarnej jednej jedynki.

Podłączmy tą wiedzę pod to co napisałem o przekazywaniu informacji wzrokiem między rozmówcami, którzy skrzyżują swój wzrok a zrozumiemy, że dowolnie dużą zawartość możemy przekazać w krótkiej chwili.

Tylko tu opisałem przesył cyfrowy, a w naszych mózgach informacje zapisane są analogowo. Czytelniku ten opis to tylko unaocznienie że jest możliwym przesył i odbiór dowolnie dużej ilości informacji przez jeden impuls w krótkiej chwili. ( W PÓŹNIEJSZYM CZASIE POKAŻĘ JAK UCZYNIĆ TO ANALOGOWO ).

Nasze mózgi mają prawdopodobnie układy neuronów, które potrafią zdekodować informacje zapisane w postaci jednego impulsu.

Gdy będziesz zgłębiał ten artykuł zwróć uwagę, że układ kalkulatroków przedstawiony na rysunkach poniżej nie musi mieć ich nie skończenie dużo a ściśle określoną ilość. Po przeprowadzeniu operacji gdy zabraknie już kalkólatorków, a wciąż będą do rozszyfrowania informacje, to wyjście ostatniego trafi do pierwszego i cały cykl zacznie się powtarzać w tym samym układzie. Tak mózg, układ neuronów ma ich określoną ilość a mimo to może przetwarzać nieskończenie dużą ilość informacji. ( miłej lektury )

 

Załóżmy że mamy ilość danych o wielkości 2 terra giga bajtów. Istnieje możliwość takiego ich, w cudzysłowie „zagęszczenia” aby zajęło to tylko jeden pik. Brzmi to jak sense ficyn, a jednak to to nie żart. Rys poniżej pokazuje jaki to miej więcej będzie pik.

 SKŁADANIE DO PUNKTU

( W takim pojedynczym piku mieścić się może, może być zakodowana dowolnie duża ilość informacji, np. 2 terra giga bajtów. Brzmi nie dorzecznie ? A jednak jest to możliwe, jest to wręcz naiwnie proste )

Ta częstotliwość jest tylko przykładową.

 

Czytelnik powie no dobrze ale jak konkretnie to wykonać i to w taki sposób aby z tego piku można było potem odczytać informacje ?
Już wyjaśniam.
 

 

Tworzymy kalkulator jak na rys poniżej. Ma on dwa wejścia, wejście oznaczone jako WE1 i wejście oznaczone jako WE2. Ma on również wyjście oznaczone jako WY.
Wspomniany kalkulator wykonuje następujące działanie:
 

Sumuje wartości wejść WE1 i WE2, następnie dzieli to przez dwa i tą wartość doprowadza do wyjścia WY.

SKŁADANIE DO PUNKTU

 

Teraz, w tym pierwszy z wielu kalkulatorków zablokujmy wejście we1 do masy, co oznacza że do niego będzie dopływać wartość = 0 Rys 2.

SKŁADANIE DO PUNKTU

 

Wyjście takiego kalkulatorka oznaczonego jako N1 podłączmy z wejściem WE1 następnego identycznego kalkulatorka który oznaczmy sobie jako N2. Rys.

SKŁADANIE DO PUNKTU

 

Połączmy w podobną grupę 7 takich kalkulatorków. Rys 4.

SKŁADANIE DO PUNKTU

Do każdego z wolnych wejść możemy doprowadzić tylko jedną z dwu wartości, a są nimi 1 lub 0

 

Mamy 7 wejść i tylko dwa stany jakie możemy do każdego z nich doprowadzić. Siłą rzeczy ilość kombinacji jest skończona.

 

Tak czytelniku to system dwójkowy zatem każde kolejne wejście odpowiada poprzedniemu pomnożonemu przez 2

SKŁADANIE DO PUNKTU

przyporządkujmy teraz każdej liczbie od 1 do 127 cyfry, litery i znaki. Tabela poniżej   

          

SKŁADANIE DO PUNKTU

         

 

Podstawiajmy teraz stan 1 do wejścia w kalkulatorku 1 i przeprowadzajmy operację matematyczną

SKŁADANIE DO PUNKTU

SKŁADANIE DO PUNKTU

jeżeli stan 1 będzie na wejściu kalkulatorka N1 to po przeprowadzeniu wszystkich operacji na wyjściu N7 pojawi się wartość = 0,0078125

Z powyższego wynika, że wartość końcowa będzie różna a zależna od tego gdzie podany był stan 1

Możemy stany ZERO JEDYNKOWY ułożyć w dowolnej konfiguracji, to znaczy użyć naraz wiele ZER i wiele JEDYNEK, w tym również możemy zastosować wszędzie JEDYNKI i po uzyskaniu wyniku na wyjściu N7 odwracając działanie odczytać to ZERO JEDYNKOWE położenie precyzyjnie.

Kalkulator odwracający fazę przedstawiony jest na Rys.

  

Tu mamy jedno wejście oznaczone jako WE1o i dwa wyjścia oznaczone jako WY1o i WY2o

SKŁADANIE DO PUNKTU

Działanie, to pomnożenie stanu wejścia WE razy dwa i wszystko co jest z lewej strony przecinka dostarczone jest do wyjścia WY1o

Od wyniku pomnożenia wejścia razy 2 odejmujemy to co jest z lewej strony przecinka ( bo już wykorzystaliśmy to na wy1o ) i różnicę doprowadzamy do wyjścia WY2o

Uważny i logicznie myślący czytelnik mający odrobinę wyobraźni zorientuje się natychmiast, że do wyjścia WY1o Zawsze będzie docierać tylko i wyłącznie stan = 1 lub 0 i to na każdym wyjściu WY1o poszczególnych kalkulatorków odwracających fazę, uwzględniając że połączyliśmy szeregowo wiele takich kalkulatorów.

Powyższy fakt wynika z wcześniejszego sposobu składania informacji, z wcześniejszego zastosowanego odpowiedniego wzoru, wzoru który posłużył nam do składania informacji, on powoduje że nigdy, powtarzam nigdy nie zdarzy się sytuacja, że stan wejścia WEo pomnożony przez dwa będzie wynosił 2 lub więcej.

Zatem po lewej stronie przecinka po podwojeniu stanu wejścia WEo może być wyłącznie możliwy jeden z dwu stanów. Po lewej stronie przecinka może być albo 0 albo 1, a po odjęciu go od sumy to do WY2o dopływać będzie wartość równa zeru lub od zero większa, ale nigdy, powtarzam nigdy nie osiągnie wartości 1.

Może się tylko do niej zbliżać ale jedynki nigdy nie osiągnie.

Weźmy do uwagę dwa połączone ze sobą kalkulatory deszyfrujące. RYS.

SKŁADANIE DO PUNKTU

Do wejścia doprowadźmy stan = 0,75

Po pomnożeniu razy 2 = 1,5

Zatem po lewej stronie przecinka mamy 1

Tą jedynkę doprowadzamy do WY1o kalkulatorka DN1o

Odejmujemy od 1,5 - 1 = 0,5

Zatem do wyjścia WY2o DN1 dostarczona jet wartość = 0,5

SKŁADANIE DO PUNKTU

Zróbmy doświadczenie. Zakodujmy takie oto zdanie - JACEK WCIÓRKA TO NAUKOWY OSZUST.

ABY ZAKODOWAĆ JEDNĄ LITERĘ UŻYJMY UKŁADU 7 KALKULATORKÓW

NAJPIERW PRZYPORZĄDKUJMY KAŻDĄ LITERĘ DO LICZBY I KODU BINARNEGO

........................................ ..


 
 

Copyright (c)2016 ksiazka-kodowa.tvp11.pl | Design by Sunlight webdesign