ksiazka-kodowa.tvp11.pl
ENIGMA - książka kodowa

ZAKODOWAĆ NA NOŚNEJ

ZAKODOWAĆ NA NOŚNEJ

Strona w przygotowaniu...

"JESTEŚ TYM  CO  JESZ" - informacje  dedykowane.

Impulsy docierające nerwami od narządów zmysłów do mózgu to tylko nośna na którą można nałożyć dodatkowe informacje.

Np. jedząc określony pokarm kubki smakowe zamieniają bodźce chemiczne na określone impulsy elektryczne i one właśnie mogą być ową nośną na którą nałożone zostaną dodatkowe informacje. Gdy całość dotrze do mózgu, to w układzie neuronów smaku zostanie odczytana nośna i odczujemy ten smak, jednak dodatkowe informacje nie zostaną tu odczytane. Całe te impulsy dostaną się i do innych układów neuronów, jednak tu konfiguracja neuronowa nie odpowiada impulsom smakowym, zatem mimo że impulsy będą tu, to nic nie odczujemy.

 

Jednak obrabiając je, będzie to powodowało przetworzenie ich, a w konsekwencji w jakimś kolejnym układzie neuronów zostaną wyselekcjonowane te nałożone na nośną i będą one podlegać dalszej obróbce, będą przedostawać się do innych układów neuronów. Tam będą dalej ulegały transformacji wynikającej ze sposobu połączeń neuronów tego układu i gdy znajdą się układzie neuronów dla którego taka przetworzona już pierwotna konfiguracja będzie czytelną, to je odczytają i będziemy już znali zawarte tam informacje, będziemy znali jakby powstały znikąd te tak „dziwnie” zakodowane informacje.


Aby było łatwiej nam to zrozumieć podam za przykład sawantów, którzy widzą zapachy. Zrządzeniem losu ( np. zmian organicznych ) nastąpiło połączenie układów wzroku i zapachu i tacy ludzie widzą zapachy w postaci barwnej przeźroczystej mgiełki. Można powiedzieć że widzą w którym miejscu w powietrzu unoszą się czynniki zapachowe, które dla zwykłych ludzi są tak małe że nie widoczne. Dla sawantów również nie, jednak pod układ neuronów wzroku podłączony został układ neuronów zapachu, który i zwykli ludzie wyczuli by, jednak u sawntów owo wadliwe połączenie spowodowało że widzą zapach. Sumując oczy sawanta również nie widzą czynnika zapachowego a odbiera go nos sawanta, jednak ten odebrany zapach dostaje się nie do układu neuronów odpowiadającego za węch a dostaje się do układu odpowiadającego za wzrok.

Copyright (c)2016 ksiazka-kodowa.tvp11.pl | Design by Sunlight webdesign